Website design by JPWEB - Vietnam outsourcing Company

Khuyến mãi trong ngày

-13%
230.000 200.000
-17%
-6%
-14%
105.000 90.000
-12%
85.000 75.000
-13%
230.000 199.000
-10%
199.000 180.000
-13%
80.000 70.000

Tôm các loại tươi ngon, chất lượng, giá bán tại Cảng, mua hàng dễ dàng với giải pháp “Ngồi tại nhà mua hải sản tại Cảng”, đội ngủ giao hàng nhanh chóng

-6%
340.000 320.000
-8%
1.300.000 1.200.000
-13%
320.000 280.000
-10%
420.000 380.000