Website design by JPWEB - Vietnam outsourcing Company

Cá Ngựa tươi

Cá ngựa tươi ngâm ba kích với dâm dương hoắc

Cá ngựa tươi hoặc tươi: 1 cặp (2 con)

Các vị thuốc ngâm kèm theo: Dâm dương hoắc100g, ba kích tím100g, trần bì-tiểu hồi mỗi loại 20g

Ngâm với 1 lít rượu trắng 40 độ trong thời gian 15 ngày trở lên là có thể dùng được (Ngâm càng lâu càng tốt)

230.000 200.000