Website design by JPWEB - Vietnam outsourcing Company

Tôm Hùm Canada (Tôm Hùm Alaska)

Tôm hùm Canada hay Tôm hùm Alaska có giá trị dinh dưỡng cao, chúng sống hoàn toàn tự nhiên nên rất thích hợp với mọi lứa tuổi và là món ăn ngon cho những thực khách muốn thưởng thức tôm biển nhập khẩu thiên nhiên, rất chất lượng.

1.300.000 1.250.000